Politik Distans Fizik COVID-19


Nou toujou kenbe distans la!

Kòm nou bay sèvis asistans bò wout nou yo kliyan ki gen anpil valè nou yo, nou ap estrikteman obsève COVID-19 Gid distansman fizik yo enpoze pa Vil Toronto, lòt minisipalite lokal nan zòn nan Toronto GTA, ak Pwovens lan nan Ontario. Men ki jan:

Yon ilistrasyon nan yon mask figi ak yon kè sou li pou paj politik COVID-19 nou an

  • Tout anplwaye nou yo pral dousman mande w kenbe 2 mèt apa lè nou ap bay swa nan nou an sèvis asistans bò wout.
  • Nou pral toujou mete yon mask figi oswa figi kouvri ak mekanisyen oswa vinil / lates gan lè nou travay sou machin ou. Tanpri sonje ke nan kèk ka, travay nou mande pou aktyèlman fizikman manyen yon sifas san gan (pa egzanp, lè nou enspekte yon kawotchou pou fwit, nou aktyèlman bezwen santi koule lè a oswa nitwojèn sou po ki soti nan kawotchou a - pakonsekan nou aktyèlman bezwen manyen kawotchou ou san gan - pou nou konnen ki kote reparasyon kawotchou yo nesesè).
  • Nou pa pral antre nan nenpòt ki machin sof si li se absoliman nesesè, men si nou fè sa, kouvri figi ak gan yo pral chire pa anplwaye nou yo.
  • Lè nou déblotché machin, nou pral ka manyen fenèt machin ou, manch pòt, elatriye Si se konsa, nou pral siye nenpòt ki sifas nou manyen ak yon moso twal ak dezenfektan.
  • Nan kèk ka (chanjman kawotchou sezon an), si kliyan nou yo mande sa, nou pral antre nan garaj la pou avanse pou pi wou ou yo, sepandan, nou rekòmande ke ou pote kawotchou ou soti sou antre kay la anvan yo rive nou an, pou fè pou evite nou antre nan garaj ou . Pou plis enfòmasyon sou pwosedi chanjman sezon kawotchou nou an, tanpri vizite paj sa a.
  • Nou pap janm patisipe nan okenn apèl sèvis si yo sispèk nenpòt sentòm COVID-19.
  • Sou menm nòt la, nou dousman mande kliyan nou yo pa mande pou sèvis nou yo si yo montre nenpòt nan sentòm yo nan viris la Corona.

Nou ka sèlman bat COVID-19 ansanm ...